» Наставни програми за слободни изборни предмети

Наставни програми за слободни изборни предмети

Примери на наставни програми за слободни изборни предмети

Слободен изборен предмет: ИМАМ ПРАВA

Слободен изборен предмет: СПРАВУВАЊЕ СО ПРИРОДНИ КАТАСТРОФИ

Слободен изборен предмет: ИГРИ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ КОНФЛИКТИ

Слободен изборен предмет: ФИНАНСИСКА ПИСМЕНОСТ

Слободен изборен предмет: ШАХ (во соработка со Шаховска федерација на Македонија)

 

Одобрени наставни програми за слободни изборни предмети изработени од училишта за IV и V одделение

Наставниците од основните училишта изготвуваат наставни програми за слободните изборни предмети според интересите на учениците, притоа можат да ги користат примерите кои се изработени во Бирото за развој на образование но и наставните програми за слободните изборни предмети кои се изработени од наставници од различни основни училишта и кои се одобрени од предметните советници како соодветни за реализација во наставата.

Слободен изборен предмет: ВЕЛОСИПЕДИЗАМ – ООУ,,Кочо Рацин“ – с. Блатец

Слободен изборен предмет: Кошарка – ООУ „Дане Крапчев“ – Скопје

Слободен изборен предмет: Кошарка – ОУ „Никола Карев“ – Кочани

Слободен изборен предмет: Моден и компјутерски дизајн – ООУ „Кочо Рацин“ – Кратово

Слободен изборен предмет: МУЛТИКУЛТУРНИ РАБОТИЛНИЦИ – ООУ „ Славејко Арсов “ – Штип

Слободен изборен предмет: МУЛТИКУЛТУРНИ РАБОТИЛНИЦИ – ООУ „Ванчо Китанов“ – Пехчево

Слободен изборен предмет: МУЛТИКУЛТУРНИ РАБОТИЛНИЦИ – ОУ “Страшо Пинџур” – Карбинци

Слободен изборен предмет: Одбојка – ООУ „Ванчо Китанов“ – Пехчево

Слободен изборен предмет: Одбојка – ООУ „Дане Крапчев“ – Скопје

Слободен изборен предмет: Одбојка – ОУ “Страшо Пинџур” – Карбинци

Слободен изборен предмет: Ракомет – ООУ „Ванчо Китанов“ – Пехчево

Слободен изборен предмет: Ракомет – ООУ „Мирче Ацев“ – Скопје

Слободен изборен предмет: ТАНЦИ И НАРОДНИ ОРА – ООУ,,Христо Узунов” – Охрид

Слободен изборен предмет: Tанцување – ООУ „Гоце Делчев“- Скопје, Аеродром

Слободен изборен предмет: Фудбал / Футсал – ООУ „Дане Крапчев“ – Скопје

Слободен изборен предмет: Фудбал – ООУ “Страшо Пинџур” – Карбинци

Слободен изборен предмет: Градинарство – ООУ „Св. Климент Охридски“ – с. Драчево

Слободен изборен предмет: Градење интерперсонални односи – ОУ “Страшо Пинџур” – Карбинци

Слободен изборен предмет: Цртање / Сликање / Вајарство – ООУ „Димитар Влахов“ – Штип

Слободен изборен предмет: Цртање / Сликање / Вајарство – ООУ „Браќа Рамиз – Хамид“

Слободен изборен предмет: ЕМОЦИОНАЛНА ПИСМЕНОСТ – ООУ „Методи Митевски-Брицо“ – Лозово

Слободен изборен предмет: ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЖИВОТНИ ВЕШТИНИ – ООУ „Св. Наум Охридски “ – с. Пештани, Охрид

Слободен изборен предмет: Образование за животни вештини – ООУ „Свети Кирил и Методиј“ – Центар, Скопје

Слободен изборен предмет: ГРАДИНАРСТВО И ХОРТИКУЛТУРА – ООУ „Тошо Арсов” – Штип

Слободен изборен предмет: Прва помош

Слободен изборен премет: Моделарство, креативни идеи – направи сам

Слободен изборен премет: Театарот, уметност на емоции

Слободен изборен предмет: Еколошко образование – ООУ „Вера Јоциќ“ – Скопје

Слободен изборен предмет: Изработки од хартија ОРИГАМИ

Слободен изборен предмет: Креативно творештво – ООУ „Никола Карев“ – Кочани

Слободен изборен предмет: Логична математика – ООУ „Мехмет Дерала“ – с. Градец

Слободен изборен предмет: Математички игри – ООУ „Никола Карев“ – Кочани

Слободен изборен предмет: Математичко – логичко резонирање – ООУ „Вера Которка“ – Клечовце

Слободен изборен предмет: Народно музичко творештво – ООУ „Д-р Трифун Пановски “ – Битола

Слободен изборен предмет: Поезија – ООУ „Никола Карев“ – Кочани

Слободен изборен предмет: Разрешување на конфликти – ООУ „Вера Которка“ – Клечовце

 

Одобрени наставни програми за слободни изборни предмети изработени од училишта за VI одделение

  • Наставни програми за слободните изборни предмети за проширување/продлабочување на знаењата од задолжителните наставни предмети

ЕТИКА НА РЕЛИГИИ

Етика во религиите

Религиите во светот

Религиозно и културно наследство

Техничко цртање и дизајнирање

Архитектура и градежништво

Античка култура и уметност

Глобално учење и набљудување во полза на животната средина

Класична култура

Класична култура

Музика и технологија

Музиката во нашите животи

Жените низ историјата

Истражување преку виртуелни патувања

Соло пеење

Одисеја во вселената

 

  • Наставни програми за слободните изборни предмети за поддршка на интересите на учениците кои не се дел од наставните предмети

Театарот, уметност на емоции

Готвење