» Упатства за поддршка на наставниците за планирање, организација и реализација на наставата во претстојната учебна година

Упатства за поддршка на наставниците за планирање, организација и реализација на наставата во претстојната учебна година

Со оглед на состојбата со пандемијата од Kовид-19, донесените измени и дополнувања на Законот за основното образование и Законот за средното образование, Планот и протоколите за започнување на учебната 2020/21 година, Бирото за развој на образованието подготви упатства за поддршка на наставниците за планирање, организација и реализација на наставата во претстојната учебна година.

Упатство за реализација на скратените наставни програми во основното и средното образование (02-954/1 од 22.9 2020)

Упатство за реализација на скратените наставни програми во основното и средното образование (02-954/1 од 22.9 2020) – на турски јазик

Упатство за реализација на скратените наставни програми во основното и средното образование (02-954/1 од 22.9 2020) – на српски јазик

Упатство за начинот на реализација на наставата по изборните предмети во основното образование во учебната 2020/2021 година (02-957/1 од 22.9.2020)

Упатство за начинот на реализација на наставата по изборните предмети во основното образование во учебната 2020/2021 година (02-957/1 од 22.9.2020) – на турски јазик

Упатство за начинот на реализација на наставата по изборните предмети во основното образование во учебната 2020/2021 година (02-957/1 од 22.9.2020) – на српски јазик

Упатство за наставниците за начинот на оценување на учениците во периодот на реализација на наставата преку учење од далечина (02-956/1 од 22.9.2020)

Упатство за наставниците за начинот на оценување на учениците во периодот на реализација на наставата преку учење од далечина (02-956/1 од 22.9.2020) – на турски јазик

Упатство за наставниците за начинот на оценување на учениците во периодот на реализација на наставата преку учење од далечина (02-956/1 од 22.9.2020) – на српски јазик

Упатство за реализација на наставата во посебните основни училишта, посебните паралелки на основните училишта и во државните средни училишта за ученици со посебни образовни потреби во учебната 2020/2021 година

Упатство за реализација на наставата во посебните основни училишта, посебните паралелки на основните училишта и во државните средни училишта за ученици со посебни образовни потреби во учебната 2020/2021 година – на турски јазик

Упатство за реализација на наставата во посебните основни училишта, посебните паралелки на основните училишта и во државните средни училишта за ученици со посебни образовни потреби во учебната 2020/2021 година – на српски јазик