» Kontakt

Adresa

Byroja e zhvillimit të arsimit

rr. "Rugjer Boshkoviq" nr. 20
Tel:+389 2 3064 131
Faks:+389 2 3061 057
E-mail: bro.macedonia@bro.gov.mk