Udhëzues për planifikimin, organizimin dhe realizimin e mësimit nga klasa e parë deri në të 6-tën në arsimin fillor në vitin shkollor 2023/24

Byroja e Zhvillimit të Arsimit ka përgatitur Udhëzues për planifikimin, organizimin dhe realizimin e mësimit nga klasa e parë deri në të 6-tën në arsimin fillor në vitin shkollor 2023/24.

Dokumenti u dedikohet të gjithë mësimdhënësve nga shkollat fillore dhe jep përgjigje në lidhje me përgatitjet që ndërmerren në fillim të vitit të ri shkollor.

Këshilltarët e Byrosë së Zhvillimit të Arsimit do të vazhdojnë me dhënien e ndihmës profesionale, përkrahjes dhe këshillimeve për mësimdhënësit.

 

Решение за Насоки за планирање, организација и реализација на наставата од 1. до 6. одделение во основното образование во учебната 2023/24 година

 

Насоки за планирање, организација и реализација на наставата од 1. до 6. одделение во основното образование во учебната 2023/24 година

Udhëzues për planifikimin, organizimin dhe realizimin e mësimit nga klasa e parë deri në të 6-tën në arsimin fillor në vitin shkollor 2023/24

2023/24 ÖĞRETİM YILINDA,İLKÖĞRETİM 1. SINIFTAN 6. SINIFLARA KADAR ÖĞRETİMİN PLANLANMASI, ORGANİZASYONU VE UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ

Насоки за планирање, организација и реализација на дополнителнатa и додатнатa настава од 1. до 6. одделение на основното образование во учебната 2023/24 година

Udhëzimet për planifikimin, organizimin dhe zbatimin e mësimdhënies plotësuese dhe shtuese nga klasa e I – VI në arsimin fillor në vitin shkollor 2023/24

TAMAMLAYICI VE EK DERSLERİN  PLANLANMASI, ORGANİZASYONU VE UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ 2023/24 EĞİTİM YILI 1’İNCİ SINIFTAN 6’NCI SINIFINA KADAR İLKÖĞRETİM

 

Byroja e Zhvillimit të Arsimit