» Hulumtime

» Hulumtime

# Еmri pasqyra
1 Njësia për hulumtim, zhvillim dhe çështje sistematike pasqyra
2 Njësia për bashkëpunim ndërkombëtar pasqyra