» Oficer për mbrojtjen e të dhënave personale

Oficer për mbrojtjen e të dhënave personale

Соња Радевска

Телефон:+389 2 3089 045

Факс:+389 3061 057

E-mail: sonjaradevska@bro.gov.mk