> > Одделение за меѓународна соработка

Бр. Име прегледај
1 Модул за обука на наставници
2 Проект „Подобрување на квалитетот на физичкото образование во основното образование и презентирање на неговото значење и важност за здравјето и добросостојбата на идните генерации“
3 Проект „Оценување за учење: Поставување и употреба на критериуми за успех по математика и природни науки во основно образование“

НАЗАД