» Офицер за заштита на личните податоци

Офицер за заштита на личните податоци

Соња Радевска

Телефон:+389 2 3089 045

Факс:+389 3061 057

E-mail: sonjaradevska@bro.gov.mk