» Финансии

Финансии

ЗАВРШНИ СМЕТКИ

Самофинансирачки активности (2016 година)

Самофинансирачки активности (2017 година)

Самофинансирачки активности (2018 година)

Самофинансирачки активности (2019 година)

Самофинансирачки активности (2020 година)

Самофинансирачки активности (2021 година)

Самофинансирачки активности (2022 година)

Самофинансирачки активности (2023 година)

Буџет (2016 година)

Буџет (2017 година)

Буџет (2018 година)

Буџет (2019 година)

Буџет (2020 година)

Буџет (2021 година)

Буџет (2022 година)

Буџет (2023 година)

Донација УНИЦЕФ (2016 година)

Донација УНИЦЕФ (2017 година)

Донација УНИЦЕФ (2018 година)

Донација УНИЦЕФ (2019 година)

Донација УНИЦЕФ (2020 година)

Донација УНИЦЕФ (2021 година)

Донација Еразмус (2016 година)

Донација Еразмус (2017 година)

Донација Еразмус – математика и природни науки (2018 година)

Донација Еразмус – математика и природни науки (2019 година)

Донација Еразмус – математика и природни науки (2020 година)

Донација Еразмус – физичко образование (2018 година)

Донација Еразмус – физичко образование (2019 година)

Донација Еразмус – физичко образование (2020 година)

Донација Еразмус – физичко образование (2021 година)

Донација Еразмус – физичко образование (2022 година)

Донација Еразмус – физичко образование (2023 година)

Донација УНЕСКО (2019 година)

Донација Сорос (2022 година)

Донација Сорос (2023 година)