» Слободен пристап до информации

Слободен пристап до информации

Ирена Борисовска

Телефон:+389 2 3089 031

Факс:+389 3061 057

E-mail: irenaborisovska@bro.gov.mk

 

Соња Радевска

Телефон:+389 2 3089 045

E-mail: sonjaradevska@bro.gov.mk

 

Александар Јолевски

Телефон:+389 2 3089 048

E-mail: aleksandarjolevski@bro.gov.mk

 

Барање за пристап до информации од јавен карактер (PDF)

Барање за пристап до информации од јавен карактер (WORD)

Листа на информации и документи од јавен карактер

Годишен извештај за 2023 година

Годишен извештај за 2022 година

Годишен извештај за 2021 година

Барање и одговор за слободен пристап до информации – 30.11.2022

Барање и одговор за слободен пристап до информации – 23.11.2022

Барање и одговор за слободен пристап до информации – 21.11.2022

Барање и одговор за слободен пристап до информации – 17.10.2022

Барање и одговор за слободен пристап до информации – 7.10.2022

Барање и одговор за слободен пристап до информации – 25.8.2022

Барање и одговор за слободен пристап до информации – 19.8.2022

Барање и одговор за слободен пристап до информации – 9.5.2022

Барање и одговор за слободен пристап до информации – 20.4.2022

Барање и одговор за слободен пристап до информации – 14.4.2022

Барање и одговор за слободен пристап до информации – 28.3.2022

Барање и одговор за слободен пристап до информации – 23.3.2022

Барање и одговор за слободен пристап до информации – 4.3.2022

Барање и одговор за слободен пристап до информации – 24.2.2022

Барање и одговор за слободен пристап до информации – 10.2.2022