ПРАВНО-НЕОБВРЗУВАЧКА РАБОТНА ДЕФИНИЦИЈА ЗА АНТИЦИГАНИЗАМ/ДИСКРИМИНАЦИЈА НА РОМИТЕ

На 10-тата седница на Владата на Република Северна Македонија се разгледа и усвои Информацијата за приемот на Република Северна Македонија во полноправно членство во Меѓународната алијанса за сеќавање на холокаустот – ИХРА.

Една од темите којашто добива се поголема важност во работата на ИХРА, е и геноцидот и дискриминацијата на Ромите.

Правната дефиниција усвоена од ИХРА против дискриминацијата на Ромите ја прифати и нашата земја со пристапувањето во Меѓународната алијанса за сеќавање на холокаустот.

 

Во прилог го прикачуваме документот „ПРАВНО-НЕОБВРЗУВАЧКА РАБОТНА ДЕФИНИЦИЈА ЗА АНТИЦИГАНИЗАМ/ДИСКРИМИНАЦИЈА НА РОМИТЕ“.