> Средно образование > Двегодишно средно стручно образование

Бр. Име прегледај
1 Решение за изменување на наставен план за средно образование за учебната 2020/2021 година
2 Наставните планови за двегодишно средно стручно образование се достапни на веб-страницата на Центарот за средно стручно образование (http://csoo.edu.mk/pocetna/struki/)

нема прикачен документ


НАЗАД