» Наставни програми за VII одделение (во ВОРД) од учебната 2024/2025 година

Наставни програми за VII одделение (во ВОРД) од учебната 2024/2025 година

Наставните програми за седмо одделение од учебната 2024/25 година се поставени на веб страницата во ворд верзија за да им послужат на наставниците за изработка на планирањето на наставата.

Во делот на веб страницата насловен Наставни програми, наставните програми се поставени како пдф.

 

Македонски јазик

Албански јазик

Турски јазик

Српски јазик

Босански јазик

Македонски јазик за учениците од другите заедници

Математика

Математика (на албански јазик)

Математика (на турски јазик)

Математика (на српски јазик)

Математика (на босански јазик)

Англиски јазик

Англиски јазик (на албански јазик)

Англиски јазик (на турски јазик)

Англиски јазик (на српски јазик)

Англиски јазик (на босански јазик)

Природни науки

Природни науки (на албански јазик)

Природни науки (на турски јазик)

Природни науки (на српски јазик)

Природни науки (на босански јазик)

Историја и општество

Историја и општество (на албански јазик)

Историја и општество (на турски јазик)

Историја и општество (на српски јазик)

Историја и општество (на босански јазик)

Техничко образование и информатика

Техничко образование и информатика (на албански јазик)

Техничко образование и информатика (на турски јазик)

Техничко образование и информатика (на српски јазик)

Техничко образование и информатика (на босански јазик)

Музичко образование

Музичко образование (на албански јазик)

Музичко образование (на турски јазик)

Музичко образование (на српски јазик)

Музичко образование (на босански јазик)

Ликовно образование

Ликовно образование (на албански јазик)

Ликовно образование (на турски јазик)

Ликовно образование (на српски јазик)

Ликовно образование (на босански јазик)

Физичко и здравствено образование

Физичко и здравствено образование (на албански јазик)

Физичко и здравствено образование (на турски јазик)

Физичко и здравствено образование (на српски јазик)

Физичко и здравствено образование (на босански јазик)

Германски јазик

Германски јазик (на албански јазик)

Германски јазик (на турски јазик)

Германски јазик (на српски јазик)

Германски јазик (на босански јазик)

Француски јазик

Француски јазик (на албански јазик)

Француски јазик (на турски јазик)

Француски јазик (на српски јазик)

Француски јазик (на босански јазик)

Италијански јазик

Италијански јазик (на албански јазик)

Италијански јазик (на турски јазик)

Италијански јазик (на српски јазик)

Италијански јазик (на босански јазик)

Руски јазик

Руски јазик (на албански јазик)

Руски јазик (на турски јазик)

Руски јазик (на српски јазик)

Руски јазик (на босански јазик)

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Албански јазик (Јазик на заедницата)

Албански јазик (изборен предмет)