Актуелно

Основно образование

 

Концепција, за деветгодишно основно воспитание и образование

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМИ

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМИ - Работа со компјутер

 

Јазик и култура на заедниците

 

IV одделение - деветгодишно основно образование

 

V одделение - деветгодишно основно образование

 

VI одделение - деветгодишно основно образование

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ВО VI ОДДЕЛЕНИЕ НА ДЕВЕТГОДИШНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Програма за животни вештини

 

Нови наставни програми за задолжителните предмети во VII одделение во  деветгодишно основно образование 

 

Наставни програми за задолжителните предмети во VIII одделение во деветгодишно основно образование 

 

 

Наставни програми за задолжителните предмети во VIII одделение во осумгодишно основно образование

 

 

 

Изборни предмети во деветгодишно основно образование (VII - IX одделение)

 

 
2014 © Copyright Биро за развој на образованието