Актуелно

Новости

Прв транснационален состанок во рамките на Еразмус + проектот

На втори март 2017 година во просториите на Бирото за развој на образованието – Скопје се одржа првиот транснационален состанок во рамките на Еразмус + проектот „Оценување за учење: Поставување и употреба на критериуми за успех по математика и природни науки, за часовите во основно образование“.

 

Работна средба за изработка на „Концепција за математичка гимназија“

На 18.1.2017 година во просториите на Бирото за развој на образованието, Скопје се одржа работна средба на стручниот тим за изработка на „Концепција за математичка гимназија“.

Потпишан Меморандум за соработка во областа на финансиската писменост и други области во образованието

На 11.1.2017 во просториите на Народната банка на Република Македонија, гувернерот на НБРМ, г. Димитар Богов и директорот на Бирото за развој на образованието, г-ѓа Весна Хорватовиќ, потпишаа Меморандум за соработка во областа на финансиската писменост и други области во образованието.

 

Обука за одделенските наставници коишто во учебната 2016/2017 година реализираат настава по предметот физичко и здравствено образование во IV и V одделение на основното образование

На 5-ти, 6-ти и 7-ми декември 2016 година се реализираат еднодневни обуки со наставниците од одделенската настава коишто реализираат настава по наставниот предмет физичко и здравствено образование во четврто и петто одделение на деветгодишното основно образование.

Обука за одделенските наставници кои реализираат настава по предметот работа со компјутер и основи на програмирање во IV одделение на основното образование

Во месец октомври се реализираат еднодневни обуки со наставниците од одделенска настава кои во учебната 2016/2017 година реализираат настава по наставниот предмет работа со компјутер и основи на програмирање во IV (четврто) одделение на основното образование.

Дисеминација на обуката на тема: „Користење на интерактивни современи методи и техники во наставата за средно образование"

Во втората половина на август и во септември Бирото за развој на образованието продолжува со дисеминација на обуката на тема: „Користење на интерактивни-современи методи и техники во наставата за средно образование“ којашто беше реализирана во соработка со Универзитетскиот колеџ, Лондон (Institute of Education of University College London), Велика Британија.

 
 
2018 © Copyright Биро за развој на образованието