Актуелно

Новости

Инклузивно образование

На ден 10.4.2017 година во просториите на Бирото за развој на образованието се одржа првата работна средба на Комисијата за инклузивно образование, како работно тело за развој на инклузивното образование во Република Македонија.

 

Прв транснационален состанок во рамките на Еразмус + проектот

На втори март 2017 година во просториите на Бирото за развој на образованието – Скопје се одржа првиот транснационален состанок во рамките на Еразмус + проектот „Оценување за учење: Поставување и употреба на критериуми за успех по математика и природни науки, за часовите во основно образование“.

 

Работна средба за изработка на „Концепција за математичка гимназија“

На 18.1.2017 година во просториите на Бирото за развој на образованието, Скопје се одржа работна средба на стручниот тим за изработка на „Концепција за математичка гимназија“.

Потпишан Меморандум за соработка во областа на финансиската писменост и други области во образованието

На 11.1.2017 во просториите на Народната банка на Република Македонија, гувернерот на НБРМ, г. Димитар Богов и директорот на Бирото за развој на образованието, г-ѓа Весна Хорватовиќ, потпишаа Меморандум за соработка во областа на финансиската писменост и други области во образованието.

 

Работилници за адаптација на новите наставни програми по предметите математика, биологија, хемија и физика од Меѓународниот центар за испити од Кембриџ (Cambridge International Examinations) за прва и втора година средно образование

Во периодот од 28.11.2016 до 30.11.2016 година се реализираа работилници за адаптација на новите наставни програми по предметите математика, биологија, хемија и физика за средно образование.

Обука за одделенските наставници коишто во учебната 2016/2017 година реализираат настава по предметот физичко и здравствено образование во IV и V одделение на основното образование

На 5-ти, 6-ти и 7-ми декември 2016 година се реализираат еднодневни обуки со наставниците од одделенската настава коишто реализираат настава по наставниот предмет физичко и здравствено образование во четврто и петто одделение на деветгодишното основно образование.

 
 
2017 © Copyright Биро за развој на образованието